Come on , let us climb

Saturday, 15 September 2012

Wednesday, 25 April 2012

വാട്ട്-എ-കിഴങു


Posted by Picasa
എഴുപതുകൾ വരെ ഹീറോ ആയിരുന്ന വാട്ട കിഴങ്...ഇപ്പോഴത്തേ ബെയ്ബികളോട് പറഞാൽ what-a-kizhang എന്നായിരിക്കും അവരുടെ ച്വാദ്യങൾ!!!

Monday, 26 March 2012

കൊടുങല്ലുർ ഭരണി

കൊടുങല്ലൂർ അമ്മയുടെ നടയിലേക്ക് ഭക്തി ഗീതങളും പാടി നടന്നു നീങുന്ന ഒരു സംഘം....