Come on , let us climb

Tuesday, 26 July 2011

മുതല കണ്ണീർ...


ഈ പുതിയ തീഹാർ അന്തേവാസികൾക്ക് വേണ്ടി പൊഴിക്കാൻ എന്റെ കണ്ണിൽ (മുതല) കണ്ണീർ ഇല്ല..കിണർ ഉണങി കിടന്നാലും വേണ്ടില്ല...